REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Ustanovení všeobecná a vymezení pojmů

1.1 Reklamační řád internetového obchodu www.portuguesa.cz byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a ve znění jeho pozdějších předpisů.

1.2 Prodávajícím je ve smyslu tohoto Reklamačního řádu je společnost Dihitalmen s.r.o. se sídlem Dělená 961/4, Řeporyje, 155 00 Praha 5 IČ:14200163


1.3 Kupujícím se rozumí osoba, která nakupuje prostřednictvím internetového obchodu www.portuguesa.cz.
1.4 Reklamací se rozumí oznámení kupujícího o vadách zboží, které bylo učiněno bez zbytečného odkladu po té, kdy kupující takovou vadu zjistil.
1.5 Vadou zboží se rozumí stav, kdy bylo zboží předáno kupujícímu v jakosti a provedení, které neodpovídá příslušné normě, nebo právnímu předpisu či účelu, k němuž se obvykle používá.

2. Podmínky záruky

2.1 Pokud dodané zboží vykazuje zjevné vady, nebo vznikne-li na něm reklamovatelná vada je kupující oprávněn využít reklamaci.
2.2 Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními (24 měsíců). 
2.3 Společnost Dihitalmen s.r.o si vyhrazuje právo na vyřízení reklamace do 30 pracovních dnů ode dne přijetí reklamovaného zboží.
2.4 Dojde-li v důsledku reklamace k výměně vadného zboží za zboží bez vady, běží pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto nového zboží.

3. Způsob uplatnění nároků

3.1 Reklamaci uplatňuje kupující zásadně písemně – poštou - na adresu společnosti Dihitalmen s.r.o. Dělená 961/4, Řeporyje, 155 00 Praha 5, nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: info@portuguesa.cz. Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál nebo kopii vydaného prodejního dokladu (faktury - daňového dokladu).
3.2 Kupující zašle na vlastní náklady v původním a nepoškozeném obalu zboží na adresu prodávajícího. Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata. 
3.3 Po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím může být reklamace vyřízena poskytnutím slevy, vrácením peněz, nebo výměnou zboží. U zahraničních zásilek je bankovní poplatek za převod vrácených peněz plně v režii zákazníka.
3.4 V případě, že reklamace nebude uznána zašle prodávající kupujícímu zboží zpět a to výlučně na jeho náklady. 
3.5 Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího nebo ošetřováním výrobku, které je v rozporu s doporučeným ošetřováním výrobku na etiketě nesoucí tuto informaci.

4. Závěrečné ustanovení

4.1 Reklamační řád nabývá účinnosti dne 10. 05. 2022

Produkty
Otevírací doba
  • Po-Ne 10:00-19:00
Kontakty
  • PORTUGUESA
    Panska 891/5
    110 00 Praha 1

Nákupní košík je prázdný